หลักสูตรพัฒนาทักษะการนำเสนองาน (Presentation Skills Course)

หลักสูตรนำเสนออย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจอย่างทรงพลัง หลักสูตรพูดในที่ชุมชน​อย่างไรให้โดนใจ และสำเร็จ หลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการจัดประชุม นำการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรออกแบบ Powerpoint อย่างมืออาชีพ ด้วย Presentation และ InfoGraphic Media