หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง (Problem Solving & Decision Making)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการทำธุรกิจ “การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ” สร้างความยากลำบากไม่น้อย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจแต่ละครั้งส่งผลต่อชีวิต และ ผลงานอย่างมาก ต้องแก้ปัญหา และตัดสินใจรวดเร็ว ถูกต้อง ในทางตรงข้ามหากแก้ไขปัญหา และตัดสินใจแบบไร้ระบบ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้ หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง (Problem Solving & Decision Making) พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง เป็นระบบอย่างรวดเร็ว  วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการมองและแก้ไขปัญหา รวมทั้งตัดสินใจอย่างเป็นระบบมีเหตุผล ทราบหลักการและเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิงเพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร  พัฒนาทักษะจากการฝึกปฏิบัติ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ Read More …