หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills Course)

หลักสูตรการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง หลักสูตรการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ หลักสูตรปรับแนวคิดให้เป็นบวกเพื่อความเป็นเลิศ หลักสูตรการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมืออาชีพนำองค์กรสู่ความสำเร็จ หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์นำการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเหนือชั้น