หลักสูตรการสื่อสาร และพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกันให้ Win-Win (Win-Win Communication & Synergy Development)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “ถูกชะตา…!” ทำให้คุณและคุณสนทนาไปด้วยกันรอดโดยไม่มีข้อแม้ใดๆต่อกัน หลักสูตรการสื่อสาร และพัฒนาหลักคิดการทำงานร่วมกันให้ Win-Win (Win-Win Communication & Synergy Development) เน้นการเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของบุคคลโดยให้ความสำคัญกับคุณค่า (Value) และจุดแข็ง (Strength) ของบุคคลแล้วนำมาสร้างเป็นคุณค่าของทีม (Team Value) และจุดแข็งของทีม (Team Strength) โดยการพัฒนาความคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ความประทับใจตลอดกาลให้ผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างกันชอบ รู้สึกดีที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกับคุณ เพื่อให้เกิดรับความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมแบบ Win-Win และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน  หลายครั้งคุณอาจเจอคนที่น่าสนใจ โดดเด่นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ แค่คุณมองเห็นพวกเขา หรือเดินเฉียดใกล้ๆ คุณก็ได้รับพลังแห่งความเป็นมิตรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกดีและรู้สึกถึงอัธยาศัยที่ดีของพวกเขา จนคุณตกหลุมรักในความเป็นมิตรของพวกเขาแบบไม่รู้ตัว และพร้อมให้ความช่วยเหลือ คิดอยากทำงานร่วมมือกับพวกเขาอย่างเต็มกำลัง วัตถุประสงค์ มีหลักคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถวิเคราะห์และเข้าถึงความต้องการเชิงลึกของคู่สนทนที่มีความแตกต่างกันได้แบบ Win-Win  มีทักษะการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่นที่มีความแตกต่างกัน สร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือและการยอมรับในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงเสริมพลังซึ่งกันและกัน (Mutual Respect) ให้เกิดความคิดอยากที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่มีคุณภาพ  Read More …