หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generations of Workers)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การทำงานกับพนักงานที่มีความแตกต่าง หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ฯลฯ บ่อยครั้งเมื่อพนักงานต่าง Generation ต้องมาทำงานร่วมกัน ทัศนคติและมุมมองคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อาจเกิดความขัดแย้งหรือคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการส่งมอบผลลัพธ์ หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generations of Workers) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของพนักงานแต่ละ Generation สามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างวัย พร้อมพัฒนาทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ มีความเข้าใจในพฤติกรรมตนเองและพร้อมปรับตัวเข้าหาผู้อื่น มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของพนักงานแต่ละ Generation และนำจุดเด่นแต่ละคนมาใช้ในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่นในการประสานงานด้วยความเข้าใจ Read More …