หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสู่ความร่วมมือที่ดี (Effective Cross Functional Communication)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ปัญหาในการสื่อสาร และการประสานงานส่วนใหญ่มักเกิดจากการสื่อสารและการประสานงานผิดพลาด สร้างความเข้าใจผิด จนนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นๆและทำให้ผู้ร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน หรือบางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนทำงานประสบผลสำเร็จอย่างมากเป็นที่รักของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง รวมถึงได้รับความร่วมมือในการทำงานจากสายงานอื่นๆ…เขามีเสน่ห์อะไร ปัจจัยอะไรที่ทำให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย จะต้องสื่อสารและประสานงานอย่างไรเพื่อให้การทำงานราบรื่น ได้รับความร่วมมือ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสู่ความร่วมมือที่ดี (Effective Cross Functional Communication) รวมเอาเคล็ดลับการสื่อสาร การประสานงาน (การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร ความฉลาดทางอารมณ์ แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ และเคล็ดลับการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร ประสานงาน) เพื่อพัฒนา ยกระดับการสื่อสารและการประสานงาน ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ให้กลายเป็นพนักงานมืออาชีพ สร้างความก้าวหน้าแก่ตนเอง  และได้รับความร่วมมือในการทำงานข้ามสายงานที่ดี  วัตถุประสงค์ ทราบเคล็ดลับการสื่อสาร Read More …

หลักสูตรทักษะการสื่อสารและประสานงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Leadership Communication)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรทักษะการสื่อสารและประสานงาน สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Leadership Communication) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงานด้วยกลยุทธ์ “การเล่าเรื่อง” ที่ทำให้การสื่อสารและประสานงานสำหรับผู้นำยุคใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การบอกเล่า แต่เป็นการที่ผู้นำสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ทำให้การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ อีกทั้งเป็นการฝึกให้ผู้นำมีทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ซึ่งเป็นการฟังให้ลึกกว่าคำพูด ไม่ด่วนตัดสินใจ และผู้นำสามารถสื่อสารและประสานงานเพื่อบริหารคน สร้างทีม (ผู้นำเข้าใจความแตกต่างของคน และสื่อสารได้ตรงใจผู้ฟังมากขึ้น) วัตถุประสงค์ เข้าใจภาพรวมการเล่าเรื่อง การถ่ายทอดเรื่องราว การนำเสนองาน การสื่อสารสำหรับผู้นำยุคใหม่เพื่อสร้างทีม รวมถึงการฟังได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้เทคนิค วิธีการ องค์ประกอบการเล่าเรื่อง การสื่อสาร การนำเสนองานเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้นำยุคใหม่ในการสื่อสารต่อหน้าที่ประชุมและที่สาธารณะ รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างทีม Read More …