หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสู่ความร่วมมือที่ดี (Effective Cross Functional Communication)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ปัญหาในการสื่อสาร และการประสานงานส่วนใหญ่มักเกิดจากการสื่อสารและการประสานงานผิดพลาด สร้างความเข้าใจผิด จนนำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นๆและทำให้ผู้ร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน หรือบางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนทำงานประสบผลสำเร็จอย่างมากเป็นที่รักของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง รวมถึงได้รับความร่วมมือในการทำงานจากสายงานอื่นๆ…เขามีเสน่ห์อะไร ปัจจัยอะไรที่ทำให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย จะต้องสื่อสารและประสานงานอย่างไรเพื่อให้การทำงานราบรื่น ได้รับความร่วมมือ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร หลักสูตรศิลปะการสื่อสาร และการประสานงานให้สำเร็จ มีประสิทธิภาพสู่ความร่วมมือที่ดี (Effective Cross Functional Communication) รวมเอาเคล็ดลับการสื่อสาร การประสานงาน (การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร ความฉลาดทางอารมณ์ แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจ และเคล็ดลับการพัฒนาตนเองในด้านการสื่อสาร ประสานงาน) เพื่อพัฒนา ยกระดับการสื่อสารและการประสานงาน ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ให้กลายเป็นพนักงานมืออาชีพ สร้างความก้าวหน้าแก่ตนเอง  และได้รับความร่วมมือในการทำงานข้ามสายงานที่ดี  วัตถุประสงค์ ทราบเคล็ดลับการสื่อสาร Read More …