หลักสูตรพูดในที่ชุมชน​อย่างไรให้โดนใจ และสำเร็จ (Successful Public Speaking)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร คุณเคยรู้สึกว่า… ไม่กล้านำเสนองาน ให้คนอื่นทำแทน ทำให้ไม่มีใครรู้จัก ไม่โดดเด่น ขาดโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน  เวลาพูดในที่ประชุม เวที หรือในที่คนเยอะๆ ขาดความมั่นใจ ลืม คิดไม่ออก ไม่สามารถพูดโน้มน้าวจูงใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บริหารในที่ประชุมได้ ทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือ  เรียบเรียงคำพูดในการขายสินค้าไม่ได้  อยากพูดในที่สาธารณะ หรือพูดออกงานในโอกาสต่างๆได้ดี มีอารมณ์ขัน สนุก แต่ไม่รู้จะพูดอย่างไร อยากเป็นวิทยากร อยากพูดเก่ง อยากพูดให้น่าสนใจ น่าจดจำ น่าติดตาม อยากพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดต่อหน้าสาธารณะให้ดูดี สง่างาม เวลาเรียนไม่อยากพรีเซ้นท์ ขาดความมั่นใจ ไม่มีความสุข อยากย้ายคณะ   Read More …