หลักสูตรพูดในที่ชุมชน​อย่างไรให้โดนใจ และสำเร็จ (Successful Public Speaking)

คุณเคยรู้สึกว่า…

 • ไม่กล้านำเสนองาน ให้คนอื่นทำแทน ทำให้ไม่มีใครรู้จัก ไม่โดดเด่น ขาดโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
 • เวลาพูดในที่ประชุม เวที หรือในที่คนเยอะๆ ขาดความมั่นใจ ลืม คิดไม่ออก
 • ไม่สามารถพูดโน้มน้าวจูงใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บริหารในที่ประชุมได้ ทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือ 
 • เรียบเรียงคำพูดในการขายสินค้าไม่ได้ 
 • อยากพูดในที่สาธารณะ หรือพูดออกงานในโอกาสต่างๆได้ดี มีอารมณ์ขัน สนุก แต่ไม่รู้จะพูดอย่างไร
 • อยากเป็นวิทยากร อยากพูดเก่ง อยากพูดให้น่าสนใจ น่าจดจำ น่าติดตาม
 • อยากพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดต่อหน้าสาธารณะให้ดูดี สง่างาม
 • เวลาเรียนไม่อยากพรีเซ้นท์ ขาดความมั่นใจ ไม่มีความสุข อยากย้ายคณะ  

หลักสูตรพูดในที่ชุมชนอย่างไรให้โดนใจ และสำเร็จ (Successful Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่นเมื่อต้องพูดในที่ชุมชน เทคนิคแก้อาการกลัว สั่น ประหม่า มีข้อมูลมากมายแต่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นลำดับได้ การเรียบเรียงเนื้อหาในการพูด การนำเสนอการพูดและการปรับประยุกต์ใช้การพูดในการนำเสนองานต่อที่ชุมชน เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจ มีความน่าเชื่อถือ มีเสน่ห์และมีบุคลิกที่น่าสนใจเมื่อต้องปรากฏตัวในที่สาธารณะเพื่อที่ก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพ

วัตถุประสงค์

 • เปลี่ยนความกลัวในการพูดต่อหน้าชุมชนเป็นความกล้าและมั่นใจ
 • พูดในที่ชุมชนได้ดี น่าสนใจ น่าเชื่อถือ สามารถพูดโน้มน้าวผู้อื่นได้ดี น่าจดจำ ประทับใจ
 • ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้ดูดี มั่นใจ น่าเชื่อถือ น่าจดจำ

 เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 • เทคนิคการพูดในที่ชุมชน
 • การขจัดอาการประหม่าลดความตื่นเต้นและ สร้างความมั่นใจ
 • การปรากฏตัวให้ดูดีมีความน่าเชื่อถือ
 • หลักการพูดในที่ประชุม ที่ชุมชน
 • การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดในที่ชุมชน
 • การเตรียมการพูดในที่ชุมชน
 • หลักการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อประสิทธิภาพของการพูด
 • การสร้างโครงเรื่องอย่างมืออาชีพ
 • ฝึกปฏิบัติการพูดในที่ชุมชน

วันที่ 2 

 • หลักการเรียบเรียงและลำดับเนื้อหา
 • ทักษะการพูดในที่ชุมชนให้เป็นธรรมชาติสร้างความประทับใจ
 • เคล็ดลับการเล่าเรื่อง (Story Telling)
 • เทคนิคการขึ้นต้นให้น่าสนใจชวนติดตาม
 • หลักการเดินเรื่องไม่สับสน ตรงประเด็น ตรงตามวัตถุประสงค์
 • การพูดในที่ชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกใจคนฟัง
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียงให้น่าฟังมีพลังอย่างเหมาะสม
 • ข้อควรระวังในการพูดในที่ชุมชน
 • ฝึกปฏิบัติการพูดในที่ชุมชน
ระยะเวลาอบรม 2 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหาร หัวหน้า ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Skills)
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Skills)
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *